नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, फिदिम

Image Not found

नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, चौरजहारी

बसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजना

नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, खुर्कोट

काभ्रे भ्याली स्मार्ट सिटि(पोखरी तथा हिटी सौन्दरीकरण)
  नेपाल सरकारको आ.व. ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधुनिक नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच वमोजिम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना (New Town Project) संचालन रहेकोमा यस आ.व. ०७१/७२ देखि छुट्टै बजेट उप–शिर्षक ३४७३५८ प्राप्त भै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् ।

  यस आयोजनाले पाँच विकास क्षेत्रका २/२ वटा वस्तीहरुलाई समेटी हाल लाई मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा स्थानहरुमा शहरी विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शहरी नीति (National Urban Policy, 2071) ले औंल्याएको सन्तुलित शहरी विकास "Balanced Urban Development" नीतिका साथै UN Millennium Development Goals को बुदा नं. ७ "Ensure Environmental Sustainability" समेतलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।नेपाल सरकारको आ.व. ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधुनिक नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच वमोजिम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना (New Town Project) संचालन रहेकोमा यस आ.व. ०७१/७२ देखि छुट्टै बजेट उप–शिर्षक ३४७३५८ प्राप्त भै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् 

   

   

  नेपाल सरकारको आ.व. ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधुनिक नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच वमोजिम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना (New Town Project) संचालन रहेकोमा यस आ.व. ०७१/७२ देखि छुट्टै बजेट उप–शिर्षक ३४७३५८ प्राप्त भै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यस आयोजनाले पाँच विकास क्षेत्रका २/२ वटा वस्तीहरुलाई समेटी हाल लाई मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा स्थानहरुमा शहरी विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शहरी नीति (National Urban Policy, 2071) ले औंल्याएको सन्तुलित शहरी विकास "Balanced Urban Development" नीतिका साथै UN Millennium Development Goals को बुदा नं. ७ "Ensure Environmental Sustainability" समेतलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।नेपाल सरकारको आ.व. ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधुनिक नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच वमोजिम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना (New Town Project) संचालन रहेकोमा यस आ.व. ०७१/७२ देखि छुट्टै बजेट उप–शिर्षक ३४७३५८ प्राप्त भै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् 
   

मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण सहायक मार्गको मिलन विन्दु वा यसको करिव ३÷३ कि.मि. आसपासको क्षेत्र÷वस्तीहरुलाई समेटी वि.सं. २०९० सम्म बढिमा १ लाख जनसंख्या अटाउने गरी १० वटा नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्नु यस आयोजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ । त्यसको अलावा निम्न उद्देश्यहरु समेत रहेको देखिन्छ ।  

        क)   प्रत्येक शहरमा १ लाखसम्मको जनसंख्या पु¥याउनको  लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने ।

        ख)   शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।

        ग)   वस्तीहरुको विकासको रणनीतिक योजना, कार्यक्रम, भू–उपयोग तथा विकास रणनीति तयार पार्ने ।

        घ)   कृषि, पर्यटक, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास एवं प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण विकासमा सहयोग पु¥याउने ।

        ङ)    ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूला शहरहरुमा हुने बसाईसराईलाई कम गर्दै साना तथा मझौला आधुनिक शहरहरुको विकास गर्दै जाने ।   

 

नेपाल सरकारको आ.व. ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधुनिक नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच वमोजिम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना (New Town Project) संचालन रहेकोमा यस आ.व. ०७१/७२ देखि छुट्टै बजेट उप–शिर्षक ३४७३५८ प्राप्त भै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यस आयोजनाले पाँच विकास क्षेत्रका २/२ वटा वस्तीहरुलाई समेटी हाल लाई मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा स्थानहरुमा शहरी विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शहरी नीति (National Urban Policy, 2071) ले औंल्याएको सन्तुलित शहरी विकास "Balanced Urban Development" नीतिका साथै UN Millennium Development Goals को बुदा नं. ७ "Ensure Environmental Sustainability" समेतलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।नेपाल सरकारको आ.व. ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधुनिक नयाँ शहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच वमोजिम सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना (New Town Project) संचालन रहेकोमा यस आ.व. ०७१/७२ देखि छुट्टै बजेट उप–शिर्षक ३४७३५८ प्राप्त भै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् 

 Implementing office expenses


New Town Project Offices


GalleryContact Us

Government of Nepal emblem

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Department of Urban Development and Building Construction

New Town Project Coordination Office

ntpco

014250171, 014262496

ntpco

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

Locate on map
ntpco

newtownp1@gmail.com

Send emailPowered By Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.