Office Information

Office Name संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई, कैलाली
Address -
Phone 9858423338
Mobile 9858423338
email -
Description -

Office Projects

Name Address See Detail
माष्टमाण्डौ उ.स्वा.चौकीमा हे.पो. भवन निर्माण, अछाम -
मालाखेती प्रा.स्वा.के. भवन निर्माण, कैलाली -
चौरमाण्डौ प्रा.स्वा.के. भवन निर्माण, अछाम (वर्थिङ युनीट निर्माण भैसकेकोे) -
बारला स्वा.चौकी भवन निर्माण, अछाम (वर्थिङ युनीट निर्माण भैसकेको) -
कांडा स्वा.चौकी भवन निर्माण, बाजुरा -
सापाटा स्वा.चौकी भवन निर्माण, बाजुरा -
जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण, सि.ई.ओ.सी. भवन निर्माण र जिल्ला स्टोर भवन निर्माण, बाजुरा (एकीकृत प्याकेज) -
प्रा.स्वा.केन्द्र भवन निर्माण, उदासीपुर, कैलाली -
स्वा.चौ. भवन निर्माण, मष्टबण्डली स्वा.चौ., अछाम (वर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण भै सकेको) -
८ परिवार स्टाफ आवास भवन निर्माण सु.प.क्षे.स्वा.निर्देशानालय, डोटी -
स्वा.चौकी भवन निर्माण आंटीचौर (बर्थिङ सेन्टर निर्माण भै सकेको), बाजुरा -
स्वा.चौकी भवन निर्माण तोली, बाजुरा -
२ परिवार अ.न.मी. आवास भवन निर्माण वेलापुर स्वा.चौकी, डडेलधुरा -
स्वा.चौकी भवन निर्माण तुर्माखांद (बर्थिङ सेन्टर निर्माण भै सकेको), अछाम -
स्वा.चौकी भवन निर्माण गोदावारी, कैलाली -
कन्फेरेन्स हल भवन निर्माण सु.प.क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, कैलाली -
प्रा.स्वा.केन्द्र भवन निर्माण देउलेख, बझाङ -
जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण , वैतडी -
पोष्टमार्टम भवन निर्माण केशरपुर प्रा.स्वा.के., वैतडी -
स्वा.चौकी भवन निर्माण श्रीकेदार, वैतडी -
छतारा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, बाजुरा -
जयबागेश्वरी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, बाजुरा -
ब्रम्हतोला स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, बाजुरा -
कलागाउं स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, अछाम -
पुल्लेतोला स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, अछाम -
सातफरी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, डोटी -
जोगबुढा अस्पतालको भवन (१५ देखि ३० शैया क्षमताको), डडेलधुरा -
लालबोझी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, कैलाली -
सेती अञ्चल अस्पतालको माष्टर प्लान अनुसार अस्पताल पुन निर्माण गर्ने, कैलाली -
सिद्धेश्वर स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, बैतडी -
तोलेनी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
गैरागाउं स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
चवारा चौतारा स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
धमाली स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, अछाम -
ऋषिदह स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, अछाम -
जगन्नाथ स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बाजुरा -
बुढीगंगा स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बाजुरा -
कोल्टी प्रा.स्वा.केन्द्रको २५ शैया क्षमताको अस्पताल संचालन गर्न मिल्ने भवन निर्माण, बाजुरा -
डडेलधुरा उप क्षेत्रीय अस्पताल भवन निर्माण, डडेलधुरा -
जिल्ला अस्पताल, बझाङ (३० शैया क्षमताको भवन), बझाङ -
सुनकुडा स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
कोटभैरव स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
भूमेश्वर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बैतडी -
कटौजपानी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बैतडी -
श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बैतडी -
सुदूरपश्चिाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, गेटा, कैलाली (५० बेडको) -
बेलडांडी प्रा.स्वा.केन्द्रमा ४ परिवार नर्सिङ क्वार्टर, कञ्चनपुर -
मौहानगरदह स्वास्थ्य चौकीमा २ परिवार अ.न.मी. क्वार्टर, डोटी -
कमलबजार प्रा.स्वा.केन्द्रको नयां भवन निर्माण, अछाम (१० शैøया) -
दुर्गामाण्डौ स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ यूनिट, डोटी -
बाह्रबिस (देवलसैन) स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ यूनिट, बाजुरा -
टांटे (कुलदेउमाण्डौ) स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ यूनिट, बाजुरा -
बगरकोट स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ यूनिट, डडेल्धुरा -
फुलवारी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, कैलाली -
काडांमाण्डौ स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
तिखात्तर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
मुडेगाउं स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
बगलेक स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
मान्नाकापडी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
कपल्लेकी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
बांझककानी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
बर्छैन देवली स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डोटी -
बैजनाथ स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, अछाम -
ढकारी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, अछाम -
जुगाड स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बाजुरा -
गुदुखाती स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बाजुरा -
हिकिला स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, दार्चुला -
शिर्ष स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डडेल्धुरा -
कोटेली स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, डडेल्धुरा -
भामचौर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
धमेना स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
मटेला स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
पाराकाट्ने स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
कफलसेरी स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, बझाङ -
हाट स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
आमचौर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
शिवलिङ्ग स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
सिगास स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
शिखरपुर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
रोडिदेवल स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
महारुद्र स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
विशालपुर स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
गुरुखोला स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
बासुलिङ्ग स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
गिरेगडा स्वास्थ्य चौकीको नयां भवन निर्माण, वैतडी -
लानाकेदारेश्वर आयुर्वेद औषधालय, डोटी -
सानागाउँ आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माण, डोटी -
दार्चुला अस्पतालको भवन निर्माण, दार्चुला -
कन्चनपुरको बेलकोट न.पा.मा सभाहल निर्माण कार्यको लागि DPR तयार गर्ने कार्य । -
कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रदर्शनीहल निर्माण कार्यको लागि DPR तयार गर्ने कार्य । -
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय कैलालीको Annex भवन निर्माण -
जिल्ला वन कार्यालय भवन निर्माण, कैलाली -
धनगढी सभाहल निर्माण - नयाँ -
एकिकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण डडेलधुरा । -
महिला तथा पुरुष कारागार प्रथम र दोस्रो चरण समेत, अमरगढी, डडेलधुरा -
श्रीपुर प्रा.स्वा. केन्द्रलाई १५ शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भवन निर्माण, कंचनपुर -
नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भवन निर्माण, डडेलधुरा -
चौमाला प्रा.स्वा. केन्द्रलाई १५ शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भवन निर्माण, कैलाली -
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनगढी, कैलाली -
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप भण्डारण गृह निर्माण, धनगढी, कैलाली -
प्रसुती तथा बालरोग अस्पताल भवन निर्माण कार्य, महाकाली अस्पताल, कञ्चनपूर -
भजनी नयाँ शहर, कैलाली - स्थानिय तहको समन्वयमा डिपिआर तयार गरी २ वटा पूर्वाधार निर्माण कार्य संचालन गर्ने । -
बेलौरी नयाँ सहर, कन्चनपुर-शोभाताल तथा कुन्डतालमा कम्पाउन्डवाल निर्माण कार्य -
बेलौरी नयाँ सहर, कन्चनपुर- स्थानिय तहको समन्वयमा डिपिआर तयार गरी २ वटा पूर्वाधार निर्माण कार्य संचालन गर्ने -
कन्चनपुर जिल्ला बेलौरी न.पा. र पुनर्वास न.पा. को शहरी पुर्वाधार निर्माण। -
अमरगढी स्मार्ट सिटिमा मास्टार प्लानको डि.पी.आर तयार भए अनुसार पूर्वाधार निर्माण कार्य संचालन गर्ने। -
टिकापुर स्मार्ट सिटिमा मास्टार प्लानको डि.पी.आर तयार भए अनुसार पूर्वाधार निर्माण कार्य संचालन गर्ने। -
भजनी नयाँ शहर, कैलाली–रिङ्ग रोड निर्माण कार्य -
भजनी नयाँ शहर, कैलाली–फुटबल Stadium निर्माण कार्य -
भजनी नयाँ शहर, कैलाली - स्थानिय तहको समन्वयमा डिपिआर तयार गरी २ वटा पूर्वाधार निर्माण कार्य संचालन गर्ने । -
बेलौरी नयाँ सहर,कन्चनपुर– रिङ्ग रोड निर्माण कार्य -
अमरगढी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी अन्तर्गतका सहरी पुर्बाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति (बागबजार-टुँडिखेल हस्पिटल रिंगरोड, डकले बसपार्क, टुँडिखेल पुर्बाधार सुधार, लिंकरोडहरु, बसस्टप सुधार, फुटपाथ तथा बजार क्षेत्रको सौन्दर्यिकरण) -
भिमदत्त स्मार्ट सिटी अन्तर्गत का सहरी पुर्बाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति (शहरी सडकहरु- रेडक्रस सडक, कबर्डहल सडक, सब्जीमण्डी- हाईवे सडक र अन्य लिंकरोडहरु, पार्क, पार्किंग, खुल्ला अडीटोरियम, खुल्ला क्षेत्र सौन्दर्यिकरण, पुस्तकालय, खोला क्षेत्र सौन्दर्यिकरण र अन्य स्मार्ट पुर्बाधार) -
जोगबुढा अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण कार्य, डडेल्धुरा -
५० बेडको ट्रमा सेन्टर निर्माण कार्य, लम्की, कैलाली -
इमरजेन्सी भवन निर्माण, सेती प्रादेशिक अस्पताल, कैलाली -
डडेलधुरा अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर भवन निर्माण, डडेलधुरा -

Powered By Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.